Patriisitalo puiston laidalla

patriisi

”Patriisitalo puiston laidalla – Bulevardi 10 –historiateoksen julkaiseminen oli minulle henkilökohtaisestikin tärkeä ja iloa tuottava asia. Kirja kiteyttää taloni tarinan Bulevardin tontin ensimmäisestä ostajasta 1820-luvulta nykypäivään, sen fyysisen ja henkisen paikan kasvavan pääkaupungin ytimessä.”

– Kyösti Kakkonen

Patriisitalo puiston laidalla – Bulevardi 10, Helsinki on kiehtova kuvaus Bulevardin helmestä, 1894 rakennetun uusrenessanssitalon vaiheista. Teos kertoo talon rakennuttaneesta de la Chapellen aatelissuvusta, arkkitehdeistä, tunnetuista asukkaista ja lukuisista muodonmuutoksista, joita rakennus on eri vuosikymmeninä kohdannut. Kertomusta värittävät taloon liittyvät tarinat ja muistot 1800-luvun lopulta nykypäivään.

Patricierhuset vid skvären – Bulevarden 10, Helsingfors är en fascinerande skildring av Bulevardens pärla, ett år 1894 byggt nyrenässanshus. Boken behandlar den adliga ätten de la Chapelle, som lät bygga huset, dess arkitekter, olika kända invånare och de många förändringar som byggnaden har genomgått under årtiondenas lopp. Minnesbilder och händelser från 1800-talets slut till i dag ger historien sin egen färg.